Marketplace Menu

RADNO VREME: Ponedeljak - Petak od 8:30 do 16:00
Subota od 10:00 do 13:00

RADNO VREME:
Ponedeljak - Petak od 8:30 do 16:00
Subota od 10:00 do 13:00

Kako izracunati koliko dasaka je u 1m2 ili u 1m3 ili koliko kosta 1 daska?  Vesti od ArixShop.Com 15/03/2022

Vesti od ArixShop.Com Kako izracunati koliko dasaka je u 1m2 ili u 1m3 ili koliko kosta 1 daska

Viktorija Lytvynova
15/03/2022
0

Kako izracunati koliko dasaka je u 1m2 ili u 1m3 ili koliko kosta 1 daska?

Pravimo proracun: Koliko dasaka ili lamperije je u 1m3?

Da bi se izracunalo koliko  dasaka je u 1m3 primenjuje se uobicajena formula za izrucanavanje zapremine V=A*B*C, gde su A- sirina, B- duzina, C- visina (debljina daske).

Za pocetak racunamo zapreminu jedne daske u m3. Kao primer, razmotrimo varijantu predlozenu na slici iznad, gde je sirina 100mm (0,1m), visina 20mm (0,02m), duzina 6000mm (6m).
Zapremina jedne daske: 0,1*0,02*6 =  0,012 m3.

Racunamo koliko dasaka je u 1m3 sa formulom: K = 1/V, gde je K – kolicina dasaka, V – zapremina jedne daske.
Racunamo koliko dasaka je u 1m3: 1/0,012 = 83,33. Odbacujemo sve posle zareza i tako dolazimo da saznanja da u 1m3 imamo ukupno 83 (citave) daske.

Kako izracunati koliko kvadratnih metara je u 1m3?

Za izracunavanje ukupne povrsine (kvadrature) dasaka u 1m3 primenjujemo sledecu formulu: S = K*A*B, K – kolicina dasaka u 1m3, A – sirina daske, B – duzina daske. U sustini racunamo povrsinu jedne daske i mnozimo sa kolicinom dasaka u 1m3.

Postoji i prostiji nacin (ne toliko precizan, ali mnogo brzi za proracun jer nema potrebe prethodno racunati kolicinu dasaka u 1m3): S = 1/C, gde je C – visina (debljina) daske, S – povrsina u 1m3.
Racunamo koliko kvadrata je 1m3: 0,1*6*83 = 49,8m2

Kako izracunati cenu jedne daske?

Cena 1 daske = A*B*Cena za 1m2, gde su A – sirina daske, B – duzina daske. T.j. racunamo povrsinu daske, a posle je mnozimo sa cenom iste po m2.

Primer proracuna: Cena za 1m2 je 2640 Rsd, znaci cena za jednu dasku iznosice:  0,1*6*2640 = 1584 Rsd.

Tabela sa proracunom zapremine, kolicine, kvadrature daske u zavisnosti od dimenzija.

Dimenzije

Zapremina jedne daske

Kolicina dasaka
u 1m3

Kvadratura
u 1m3

20 х 95 х 6000

0,011

90

51,30

20 х 120 х 6000

0,014

71

51,12

20 х 145 х 6000

0,017

58

50,46

40 х 150 х 6000

0,036

27

24,30

45 х 145 х 6000

0,039

25

21,75

45 х 195 х 6000

0,053

18

21,06

Komentari

Nisu pronađeni članci