SERTIFICIRANI DISTRIBUTER
na BALKANU
Direktne dostava
iz Sibira

RADNO VREME
od 8:30 do 16:30
Ponedeljak - Petak
Subota od 9:00 do 13:00

POVRATNI POZIV
Pošalite nam broj telefona da vas kontaktiramo

Zakazati povratni poziv

Završni premaz za zidove u saunama - Supi Arctic 0,9l

TIKKURILA
1 800 RSD
15
(Uključujući porez)
+

AKCIJA! Naručite preko web sajta i ostvarite dodatni POPUST OD 3%!

Kupite Završni premaz za zidove u saunama - Supi Arctic 0,9l u internet prodavnici ArixShop.Com d.o.o "M.ARIS BEST" - po povoljnoj cijeni. Završni premaz za zidove u saunama - Supi Arctic 0,9l: specifikacije, recenzije, opis, slike proizvoda. Veliki izbor proizvoda!

Završni premaz za zidove u saunama - Supi Arctic 0,9l

Akrilna nijansirajuća završna boja bisernog sjaja, za unutrašnje drvene površine u saunama.

Formira površinu odbojnu na vodu i prašinu. Sadrži sredstvo protiv buđi, koje štiti površinu. Pogodan za tretiranje drvene površine u skladu sa instrukcijama.

PREPORUČENA UPOTREBA

Zidovi i plafoni u saunama, svlačionicama i kupatilima. Tretiranje unutrašnjih površina u vlažnim prostorijama. Nije pogodna za tretiranje klupa.

Paleta boja: Tikkurila Arctic ton karta.

Stepen sjaja: Polu-mat

Građevinski materijal (emisija klasa): M1

Pokrivnost:

8 – 12 m2/l u zavisno od poroznosti površine:

Rebrasta povrsina - 8 m2/l

Gladka povrsina - 12 m2/l

Razređivač: Voda

Metod primene: Četka

Vreme sušenja na 23°C i 50 % relativna vlažnost vazduha: Suv na prašinu posle pola sata. Ponovo premazati posle 2-3 sata. Suvo za upotrebu posle 2 dana.

Specifična masa: 1.0 kg/l, ISO 2811

DETALJI PRIMENE:

Uslovi za primenu: Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.

Priprema:

Neobojene površine: Očistiti sve površine od prljavštine i prašine. Navlažiti blago sa vodenim sprejom, ostaviti da se osuši i brusiti labava drvena vlakna. Ukloniti prašinu od brušenja.

Stare prljave i prethodno tretirane drvene površine sa npr.Supi Sauna Finish: Površine oprati sa Supi Saunapesu sredstvom za čišćenje u skladu sa uputstvom, isprati i ostaviti da se osuši.

Premazivanje: Promešati Supi Arctic prikladno, s vremena na vreme kao i tokom upotrebe. Tretirati zidove parnih prostorija sa toniranim Supi Arctic. Razrediti vodom ukoliko je potrebno. Takođe zidovi parnih prostorija mogu da se tretiraju dva puta, razređeno sa vodom do 50%. Na ovaj način trakovi četki će biti manje vidljivi. Tretirati površine svlačionica i kupatila prvo sa Supi Arctic razređenim vodom do 20%, a zatim sa ne razređenim proizvodom. Uraditi probnu aplikaciju na neupadljivom mestu da bi proverili nijansu proizvoda. Kada se proizvod razređuje nijansa proizvoda je blago svetlija i više transparentna nego što je prikazano u ton karti. Karakteristike drveta i prethodni tretmani površine utiču na finalnu nijansu. Tretirati manje površine cele bez prekida i velike panel površine 1-2 panela u isto vreme da bi se postigao ujednačen izgled. Možete postići i odgovarajuću nijansu na klupama – bez bisernog efekta – toniranjem Supi Sauna voska u skladu sa Valtti Arctic ton kartom. Zagrejati i provetriti saune pre upotrebe.

Čišćenje alata: Ukloniti višak boje sa alata i oprati sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) kada se čisti stvrdnuta boja sa četke.

Uputstva za održavanje: Čišćenje najranije jedan mesec nakon aplikacije, ukoliko je neophodno. Čišćenje površine sa Supi Saunapesu sredstvom za čišćenje (1-2 dl sredstva za čišćenje u 5 lit vode).

KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC) Br.1272/2008: Opasno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Sadrži 1,2- benzintiazol-3(2H)-one, reaktivna masa 5-hlor-2-metil-4-izotiazol-3-one [EC no . 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-one [EC no.220-239-6] (3:1) i 2- oktil-2H-izotiazol-3-one. Može da izazove alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu. Boja sadrži biocidni proizvod za zaštitu suvog filma. Sadrži: 2-oktil-2H-izotiazol-3-one i 3-jodo-2propinil butilkarbamat. Bezbednosni List je dostupan na zahtev.

ZAŠTITA ZA ŽIVOTNU SREDINU I ODLAGANJE OTPADA: Izbegavati ispuštanje u kanalizaciju, vodene sisteme i zemljište. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima.

Nisu pronađeni članci

Napiši recenziju

Zatražite brzi savet od stručnjaka ArixShop-a o bilo kojem pitanju

ISPORUKA ROBE SE OSTVARUJE U SRBIJI

Izračunavanje troškova dostave

Da bismo olakšali prijem robe kupljene na sajtu,pružamo uslugu dostave robe na vašu adresu.

Računanje troškova dostave Vaše narudžbe vrši menadžer nakon nje.

Registracija mesta isporuke

Prilikom naručivanja u našoj prodavnici detaljno opišite gde je potrebno da dostavimo robu.

Organiziraćemo dostavu kupljene robe na željenu adresu, dan i vreme koje vam najviše odgovara.

O danu i vremenu isporuke možete razgovarati sa menadžerima, koji će vas pozvati da objasnite redosled i mesto prijema robe.

Dostava kupljene robe

Da bi se osiguralo da dostava robe ide kako treba, dozvolite vozilu da pristupi mestu istovara i da na dogovorenoj adresi postoji osoba koja može preuzeti robu.

Za više informacija, kontaktirajte nas naručivanjem povratnog poziva ili nas pozovite.

 

Načini dostave

Isporuka transportnom uslugom ARIXSHOP

  • Dostava robe po principu "od vrata do vrata", "danas za sutra" na teritoriji Republike Srbije.
  • Prijem robe za dostavu svakog radnog dana sa date adrese.
  • U slučaju neuspešne isporuke, ostavljamo obaveštenje o dolasku robe sa ponovnom dostavom (dva puta na navedenu adresu)
  • Sva nedostavljena roba se vraća nakon konsultacije sa pošiljaocem u slučaju kvara
  • Identifikacija pravnih i fizičkih lica na adresi prilikom izdavanja robe
  • Povratna dokumentacija nakon isporuke
  • Stalna komunikacija sa kontakt osobom
  • Nudimo vodootpornu ambalažu
  • Primamo i dostavljamo radnim danima na svim lokacijama u Srbiji. Subotom, samo dostava robe.

Samoizvoz

Narudžbinu takodje možete preuzeti na jednoj od lokacija za samoizvoz

Lista lokacija

PLAĆANJE

Odabrani proizvod možete platiti putem bankovnog transfera.
Nalazite narudžbu na sajtu, ispisujete fakturu, plaćate je u bilo kojoj banci i pozivate nas da ugovorimo datum prijema narudžbe.
Ili, ako ste izabrali samoizvoz, onda plaćate kad primite robu na skladištu kompanije.