Mercur

Merkur i ARIXSHOP zapo?eli dugoro?no partnerstvo

 

Specijalna bolnica “Merkur” zapo?ela je partnerski odnos sa kompanijom “ARIXSHOP”,  u cilju dugoro?ne saradnje na poslovima rekonstrukcije i opremanju sauna parka.

Prva faza radova je zavr?ena i odnosi se na rekonstrukciju Finske saune u Velnesu centru koji se nalazi u okviru Spa centra “Rimski Izvor”. Ruska tehnologija izrade, materijali najvi?eg kvaliteta, sauna parku Velnes centra da?e unapre?en izgled i sadr?aj ponude.  Druga faza radova bi?e zapo?eta u toku naredne nedelje i uklju?i?e reparaciju infracrvene saune, kao i izradu i instalaciju novih sauna kapaciteta u Akva centru Merkur. Tursko kupatilo dobi?e unapre?en dizajn u poslednjoj fazi radova.

Firma ARIXSHOP na tr?i?tu Balkana postoji od 2007. godine, i jedna je od najve?ih isporu?ilaca gra?evinskih i ukrasnih materijala najvi?e klase. Svojim  inovacionim re?enjima, novim materijalima i tehnologijama visoko su se pozicionirali me?u konkurencijom. U?e??e i nagrade na razli?itim seminarima i stru?nim izlo?bama, govori u prilog renomea ove kompanije.

Фирма "Forest" сотрудничает с фирмой "Arixshop". Мы считаем это сотрудничество полезным и успешным. Клееный брус, который покупает компания "Forest", является необходимым и надежным элементом в конструкции домов и вспомогательным объектов, возводимых специалистами этой фирмы. Качество продукции отвечает всем требованиям клиентов и покупателей.

FOREST

Наши партнеры фирма "Deking studio" являются лучшими спец-монтажниками деревянных конструкций. Работа, которую выполнила данная компания, по праву считается украшением Сербии, Белграда и других городов. Нам приятно, что фирма "Deking studio" выбрала нас, как партнеров-поставщиков материалов. Мы благодарны руководству этой фирмы за их выбор и постараемся всегда удовлетворять их желания и поставлять самый качественный пиломатериал.

DEKING